Cjenik

Rad na terenu
Dolazak: 160,00 kn
Dolazak i konstatacija kvara-do 10 minuta: 320,00 kn
Radni sat servisera: 320,00 kn
Radni sat serviser-profesionalna i rashladna tehnika: 500,00 kn
Prijevoz uređaja u radionu: 400,00 kn
*Hitna intervencija, dolazak i konstatacija kvara do 10 minuta: 400,00 kn

Rad u servisu
Ustanova kvara(mali kućanski uređaj) : 100,00 kn
Ustanova kvara(veliki kućanski uređaj) : 200,00 kn
Ustanova kvara(rashladni uređaji) : 300,00 kn
Radni sat u servisu: 220,00 kn

Napomena:
Cijena dolaska i prijevoza vrijedi u krugu do 30 km. Naknadni kilometar se obračunava u iznosu 3,00kn/km.
Najmanja obračunska jedinica za radni sat servisera je 30 minuta. Garancija na sve usluge i popravke je 1
godina. U naveden cijene je uračunat PDV 25%
*hitna intervencija podrazumijeva izlazak servisera na teren isti dan do 17:00 h ukoliko je prijava kvara bila do
12:00 h, a u slučaju prijave kvara poslije 12:00h izlazak servisera je idući dan do 12:00h.

U Zagrebu,01.05.2019.

Direktor:
Josip Pavlović